u susret ili ususret

 

Piše se u susret.

Predloške veze sa imenicama, iako se radi o ustaljenim priloškim izrazima, često i akcenatski objedinjenim, pišu se odvojeno: u beskraj, u inat, u korak, u raskorak, u stranu, u stvari, u suštini, u tančine itd.