Asteroid


Procesi kao što su topljenje, sudari i raspadanje različitih materija igrali su ključnu ulogu u nastanku planeta još od postanka Sunčevog sistema. Ostaci tog procesa stvaranja izdvojili su se u obliku kamenog otpada, koji je takođe uticao na evolucione procese koji su usledili na Zemlji. Ti objekti su mogući uzrok masovnog izumiranja dinosaura pre 65 miliona godina. Prečnik kratera koji nastaje nakon udara asteroida veći je od 10 do 20 puta od prečnika samog asteroida.

Poznati i pod nazivom male planete, asteroidi su milioni kamenih i metalnih fragmenata različitih oblika i veličina koji kruže oko Sunca. Uglavnom se nalaze u pojasu između orbita Marsa i Jupitera (Glavni pojas asteroida), ali nekoliko njih, kao što su oni koji pripadaju grupama asteroida Amor, Apolon ili Atena, orbitiraju bliže Zemlji. Orbite tih stenovitih gromada pod uticajem su gravitacije ogromnog Jupitera, što ih sprečava da se spoje i formiraju planetu.


asteroid slika1


Više od milion asteroida prečnika najmanje 1,5 km nalazi se u Glavnom pojasu asteroida. Prvi asteroid otkriven je 1801. godine, i nazvan je Cerera, po rimskoj boginji zemljoradnje. Sa prečnikom od oko 950 km, Cerera je najveće i najmasivnije telo u asteroidnom pojasu; oko Sunca se okrene za 4,6 zemaljskih godina. Odlukom Međunarodne astronomske unije, Cerera je 2006. preklasifikovana u patuljastu planetu.

U Glavnom pojasu asteroida postoje otvoreni prostori u kojima nema asteroida i oni se nazivaju Kirkvudove praznine.

Vrste asteroida

Asteroidi se uglavnom sastoje od stenovitih parčića, organske materije, minerala i gvožđa. Uprkos najrazličitijim oblicima i veličinama, asteroidi se prema sastavu mogu podeliti na tri grupe:
1. silikatne,
2. ugljenične,
3. metalne.