Solsticijum i ekvinocijum


Solsticijum
To je jedan od dva dana kad Sunce, u prividnom godišnjem kretanju oko Zemlje, dostiže svoju najveću ugaonu udaljenost od ekvatora. Takođe, dve tačke na ekliptici kroz koje Sunce tada prolazi. Solsticijum se javlja zbog nagiba Zemljine ose.

Letnji solsticijum ili dugodnevica na severnoj hemisferi je 21. juna, ali 22. juna Sunce dostiže deklinaciju od +23° 27′ (maksimalan nagib severne Zemljine polulopte prema Suncu), pa je tada obdanica najduža, a noć najkraća. Takođe, visina Sunca na nebu je tada najveća. Na Severnom polu počinje polarni dan (obdanica traje narednih šest meseci), dok na Južnom polu počinje polarna noć (noć traje narednih šest meseci). Tada je zimski solsticijum na južnoj hemisferi.

Zimski solsticijum ili kratkodnevica na severnoj hemisferi je 21. decembra, ali 22. decembra Sunce dostiže deklinaciju od −23° 27′ (maksimalan nagib južne Zemljine polulopte prema Suncu), pa je tada noć najduža, a obdanica najkraća. Takođe, visina Sunca na nebu je tada najmanja. Na Severnom polu počinje polarna noć (noć traje narednih šest meseci), dok na Južnom polu počinje polarni dan (obdanica traje narednih šest meseci). Tada je letnji solsticijum na južnoj hemisferi.

Između dva solsticijuma javlja se ekvinocijum.


Ekvinocijum
To je jedan od dva dana u godini kad se Sunce, u prividnom kretanju oko Zemlje, nađe tačno iznad ekvatora i kad su obdanica i noć (približno) podjednako dugi na celoj Zemlji. Takođe, jedna od dve tačke na nebu u kojima se presecaju ekliptika i nebeski ekvator.

Prolećni ekvinocijum ili prolećna ravnodnevica, kad na severnoj hemisferi počinje proleće, jeste oko 21. marta, kad se Sunce kreće preko nebeskog ekvatora na sever, a Zemljina osa je upravljena suprotno od Sunca. Tada su obdanica i noć iste dužine na celoj planeti. Tada je jesenji ekvinocijum na južnoj hemisferi.

Jesenji ekvinocijum ili jesenja ravnodnevica, kad na severnoj hemisferi počinje jesen, jeste oko 23. septembra, kad se Sunce kreće preko nebeskog ekvatora na jug, a Zemljina osa je upravljena prema Suncu. Tada su obdanica i noć iste dužine na celoj planeti. Tada je prolećni ekvinocijum na južnoj hemisferi.