Marko Polo


m. polo Rođen je 1254. godine u Veneciji. Bio je najpoznatiji evropski srednjovekovni istraživač i venecijanski trgovac, jedan od najvećih avanturista u istoriji. Godine 1271. krenuo je sa ocem i stricem ka Delekom istoku, kao jedan od prvih zapadnoevropljana koji je putovao Putem svile do Kine, gde je proveo sedamnaest godina pre nego što se vratio u Veneciju. Dok je živeo u Kini bio je u službi Kublaj-kana (unuk Džingis-kana i poslednji veliki kan Mongolskog carstva i osnivač i prvi car kineske dinastije Juan; tada vladar Mongolije i Kine), na čijem se dvoru obogatio i gde je vodio dnevnike pišući o stvarima koje je video. Obišao je mnoge zemlje Dalekog istoka, sve do današnjeg Mjanmara i Vijetnama. Posle 24 godine i 30 000 pređenih kilometara, Polovi su se 1295. godine vratili u Veneciju. Doživljaji Marka Pola, zabeleženi u delu Knjiga svetskih čudesa, podstakli su pomorce evropskih zemalja da krenu u potragu za pomorskim putevima ka Dalekom istoku. Na osnovu njegovih priča pravljene su i geografske karte istočnih zemalja, koje su u to vreme bile gotovo potpuno nepoznate Evropljanima.

Dolaskom u Veneciju pustolovine Marka Pola nisu se završile. Nekoliko meseci po njegovom povratku, između Venecije i Đenove izbio je rat, u kojem je on učestvovao kao kapetan vojnog broda. Tokom jedne pomorske bitke, krajem 1298, zarobljen je i odveden u zatvor u kojem je bio do leta 1299. godine. U zatvoru je upoznao pisca Rustičela iz Pize, kome je detaljno ispričao svoje doživljaje na putovanjima po Aziji. Tako je nastalo čuveno delo Knjiga svetskih čudesa, kasnije poznato pod nazivima Milion (Il Milione) i Putovanja Marka Pola. U toj knjizi se prvi put pisalo o uglju, novčanicama, ćilimima od svile i zlata iz Kine, o indijskim začinima, o barutu i o mnogim neobičnim stvarima za koje se u Evropi nije znalo. Knjiga je odmah zabeležila ogroman uspeh, mada ju je znatan broj srednjovekovnih čitalaca smatrao pre ekstravagantnom romansom nego istinitom pripovesti. Mnogi su ga smatrali prevarantom.

Marka Pola mnogi smatraju jednim od najvećih svetskih istraživača, dok ga skeptici nazivaju najvećim svetskim pripovedačem. Većina istoričara veruje da je stigao do Kine, ali ima i onih koji tvrde da on, zapravo, nije stigao toliko daleko, već da je samo prepričavao informacije koje je čuo od drugih. Kada su ga na samrti pitali da li je istina sve ono o čemu je govorio u svojoj knjizi, Marko Polo je, navodno, odgovorio da nije napisao ni polovinu od onoga što je video. Umro je 8. januara 1324. u Veneciji.