Lav Nikolajevič Tolstoj – citati


 • Ako jeste: koliko glava – toliko umova, onda je: koliko srca – toliko vrsta ljubavi.
 • Ako želiš da budeš srećan – budi.
 • Bojimo se samo onoga što volimo.
 • Često čujemo kako mladost kaže: ne želim da živim razumom drugoga, hoću da razmislim sam. A čemu razmišljati o onome što je poznato. Uzmi ono što je gotovo i idi dalje. U tome je snaga čovečanstva.
 • Čovek je kao razlomak čiji je brojilac ono što on jeste, a imenilac ono što misli o sebi. Što je imenilac veći, razlomak je manji.
 • Daj više odmora jeziku nego rukama.
 • Dobrota odoleva svemu, a sama je neodoljiva.
 • Dva najmoćnija ratnika su strpljenje i vreme.
 • Govori samo o onome što ti je jasno, inače ćuti.
 • Jedini način da ljubav čoveku ne smeta jeste da se oženi.
 • Kad bismo se samo češće sećali da se propušteno vreme ne može vratiti, da se učinjeno zlo ne može nikad popraviti, mi bismo više činili dobra, a manje zla.
 • Lična sreća nije moguća izvan društva, kao što život biljke nije moguć ako je istrgnuta iz zemlje i bačena na besplodan pesak.
 • Ljudi se dele na dve vrste: jedni prvo misle, a zatim govore i rade, drugi prvo govore i rade, a tek zatim misle.
 • Ljudi svoj život kvare ne toliko time što ne čine ono što treba da čine, koliko time što čine ono što ne treba da čine.
 • Mozak besposlenog čoveka je omiljeno đavolovo prebivalište.
 • Ne treba se stideti nikakvog posla, pa ni najodvratnijeg; treba se stideti samo besposlenog života.
 • Ne uznemiravaj nikad drugoga onim što možeš sam da uradiš.
 • Ničega, reklo bi se, posebnog nije bilo u njenoj odeći i njenoj pozi, ali je njemu bilo tako lako da je prepozna kao ružu među koprivama.
 • Nikad ne slušajte one koji loše govore o drugima, a dobro o vama.
 • Ništa nije važno osim onoga što radimo u sadašnjem trenutku.
 • Ono što je prošlo više ne postoji, ono što će biti još nije došlo. Pa šta onda postoji? Samo ona tačka u kojoj se sastaju prošlo i buduće. Eto, u toj tački je sav naš život.
 • Plašljivi prijatelj strašniji je od neprijatelja, jer neprijatelja se bojiš, a u prijatelja se uzdaš.
 • Plod niče iz semena, a dela iz misli.
 • Pobediti loše navike može čovek samo danas, a ne sutra.
 • Prava naslada nije u tome da nađeš istinu, već da je tražiš.
 • Prava snaga čoveka nije u nagonima već u nepokolebljivoj, spokojnoj težnji prema dobru koje čovek određuje u mislima, izražava u rečima, i sprovodi u delima.
 • Prestani govoriti onoga trenutka kad primetiš da se sam uzrujavaš ili da to čini onaj kome govoriš.
 • Razum me nije ničemu naučio; sve što znam dalo mi je, otkrilo mi je srce.
 • Retko ćeš se pokajati zbog onoga što si prećutao, a veoma često ćeš se pokajati zbog onoga što si kazao, i još češće bi se kajao kad bi znao sve posledice svojih reči.
 • Samo su dva izvora ljudskih poroka: lenjost i praznoverje, i samo su dva dobročinitelja: rad i um.
 • Sedam puta prevrni jezik pre nego što počneš da govoriš.
 • Sva raznolikost, sva divota, sva lepota života sastoji se od senke i svetla.
 • Sve misli koje imaju velike posledice uvek su jednostavne.
 • Sve srećne porodice liče jedna na drugu, svaka nesrećna porodica nesrećna je na svoj način.
 • Što manje ljudi znaju o lošim delima drugih ljudi, to su strožiji prema samim sebi.
 • Treba da znaš da osim zadovoljstva postoje sreća i mir drugih ljudi.
 • U opštenju sa ljudima ne zaboravljaj ono što si doznao u samoći. A u samoći razmišljaj o onome što si doznao opštenjem sa ljudima.
 • U šahu, kao i u životu, primećujemo svoje greške tek kad se drugi njima okoriste.
 • Uzrok mnogih nesreća leži na dnu vinske čaše.
 • Večna ljubav je nemoguća, isto kao što ni sveća ne može večito da gori.
 • Većina muškaraca traži od svojih žena vrline kojih se oni sami ne pridržavaju.
 • Vreme je da prestanemo čekati iznenadne darove života, sami treba da stvaramo život.
 • Vreme je iza nas, vreme je pred nama. Čim samo počneš da duže misliš o onome što je bilo ili o onome što će biti, odmah gubiš ono što je glavno: istinski život u sadašnjosti.
 • Zadovoljstva bogataša stvaraju se suzama siromaha.
 • Zloba ljudska uvek polazi od nemoći.
 • Znanje je tek onda znanje kad je stečeno naporom vlastite misli, a ne pamćenjem.
 • Žena je kamen spoticanja za karijeru jednog čoveka.