Merenje dužine


Dužina predstavlja rastojanje između dve tačke. Osnovna jedinica za merenje dužine je metar [m].

Veća jedinica je:
• kilometar: 1 km = 1000 m (1 m = 0,001 km)

Manje jedinice su:
• decimetar: 1 dm = 0,1 m (1 m = 10 dm)
• centimetar: 1 cm = 0,01 m (1 m = 100 cm)
• milimetar: 1 mm = 0,001 m (1 m = 1000 mm)

merenje duzine slika

Za merenje dužine koriste se metarske trake, lenjiri i slično, a za preciznije merenje dužine – pomična kljunasta merila i mikrometri.

Tačnim merenjem dužine određuje se tačna vrednost površine, zapremine, brzine i drugih izvedenih veličina u kojima učestvuje dužina. Jedinicama za dužinu mere se i širina, visina, debljina, put itd. Oznake koje se najčešće koriste za označavanje spomenutih veličina jesu:
• dužina – l
• širina – b
• visina – h
• debljina – d
• put – s

Na slici ispod prikazani su pomično kljunasto merilo sa nonijusom i mikrometar.

merenje duzine slika1