Merenje dužine

 

Dužina predstavlja rastojanje između dve tačke. Osnovna jedinica za merenje dužine je metar [m].

Veća jedinica je:

• kilometar – 1 km = 1000 m (1 m = 0,001 km)

Manje jedinice su:

• decimetar – 1 dm = 0,1 m (1 m = 10 dm)

• centimetar – 1 cm = 0,01 m (1 m = 100 cm)

• milimetar – 1 mm = 0,001 m (1 m = 1000 mm)

merenje duzine slika

Za merenje dužine koriste se metarske trake, lenjiri i slično, a za preciznije merenje dužine – pomična kljunasta merila i mikrometri.

Tačnim merenjem dužine određuje se tačna vrednost površine, zapremine, brzine i drugih izvedenih veličina u kojima učestvuje dužina. Jedinicama za dužinu mere se i širina, visina, debljina, put itd. Oznake koje se najčešće koriste za označavanje spomenutih veličina jesu:

• dužina – l

• širina – b

• visina – h

• debljina – d

• put – s

Na slici ispod prikazani su pomično kljunasto merilo sa nonijusom i mikrometar.

merenje duzine slika1