Zavisnost pređenog puta od vremena


Srednja brzina ravnomernog promenljivog pravolinijskog kretanja izračunava se po formuli:

032616_1846_Zavisnostpr1.png

gde je:
vsr – srednja brzina
v0 – početna brzina
v – trenutna brzina

Ako se u tu formulu zameni trenutna brzina v = v0 + a · t, dobija se:

032616_1846_Zavisnostpr2.png

032616_1846_Zavisnostpr3.png

Pređeni put je jednak proizvodu srednje brzine i proteklog vremena:

032616_1846_Zavisnostpr4.png

Ako se u tu formulu zameni prethodno izvedena formula za srednju brzinu, dobija se pređeni put kod ubrzanog kretanja sa početnom brzinom:

032616_1846_Zavisnostpr5.png

032616_1846_Zavisnostpr6.png

Pređeni put kod ubrzanog kretanja bez početne brzine (v0 = 0) jeste:

032616_1846_Zavisnostpr7.png

Pređeni put kod usporenog kretanja jeste:

032616_1846_Zavisnostpr8.png