Čokoladna brda


Na prvi pogled Čokoladna brda, koja se nalaze na filipinskom ostrvu Boholu, deluju kao da su veštački napravljena, kao rezultat nekakvog zapanjujućeg ljudskog poduhvata, a ne kao delo prirode. Stotine kupastih i kupolastih brda stoje jedno pored drugog, kao stogovi sena na poljima. Brda su prekrivena grubom travom, a tokom sušnog razdoblja od februara do maja bivaju toliko spaljena od sunca da poprimaju boju čokolade, po kojoj su i dobila imena. A onda dolaze obilne tropske kiše koje obnavljaju travu i čitavom području daju blistavu zelenu boju.


cokoladna brda slika


Bohol je jedno od ostrva iz arhipelaga Visajasa, koji se nalazi u samom središtu Filipina. Iako to ostrvo zauzima posebno mesto u istoriji Filipina (tu je 1565. godine sklopljen prvi službeni sporazum između ostrvljana i kraljevine Španije), ono je za današnje Filipince pre svega područje u kojem se nalaze Čokoladna brda. Čak 1268 brežuljaka pravilnog oblika i relativno strmih stranica stoji zbijeno jedan uz drugi na visoravni u središtu Bohola i uzdiže se do visine od 100 metara. Čokoladna brda su neobična, jer za razliku od drugih krečnjačkih područja tu nema podzemnih vodenih sistema kakvi se obično nalaze u takvim prostorima. Niko ne može sa sigurnošću reći kako su nastala ta krečnjačka brda, ali moguće je da su ona jednostavno posledica delovanja kiša koje su milionima godina padale po njima.

Narodno predanje stanovnika Bohola nudi drugačije objašnjenje nastanka Čokoladnih brda. Prema jednoj legendi, brda su rezultat bitke između dvaju ljutih divova koji su danima jedan na drugog bacali kamenje, ali bez ikakvog rezultata. Umorni od borbe, pomirili su se i otišli sa ostrva kao najbolji prijatelji, ostavivši kamenje tamo gde je i palo. Druga, tragična priča kaže da je div Arogo bio silno zaljubljen u smrtnicu Aloju, pa je odlučio da je otme. Ona ga je odbila, posle čega se razbolela i umrla, a Čokoladna brda predstavljaju suze koje je isplakao div koji je patio zbog neuzvraćene ljubavi.


Literatura:
• Bernard Dumpleton i dr., Sva čuda sveta, Novi Sad: Mladinska knjiga, 2005