16. ili 16-i


Piše se 16.

Redni brojevi pišu se sa tačkom iza cifre ili slovima (16. odnosno šesnaesti). Nepravilno je pisanje sa crticom.