16. ili 16-i

 

Piše se 16.

Redni brojevi se pišu sa tačkom iza cifre (16.) ili slovima (šesnaesti). Nepravilno je pisanje sa crticom.