adresant ili adresat

 

Piše se i jedno i drugo.

Adresant je onaj koji nešto upućuje (pošiljalac pisma, paketa i sl.).

Adresat je onaj kome se upućuje (primalac pisma, paketa i sl.).