akcenat ili akcent

 

Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu akcenat.

Suglasničke grupe kt i nt u rečima stranog porekla mogu se razbiti umetanjem nepostojanog a ili ne moraju. Međutim, nesumnjivu prevagu imaju akcenat, dijalekat, fakat nad sporadičnim oblicima akcent, dijalekt, fakt.