amfora ili anfora


Piše se amfora.

Ta imenica preuzeta je iz latinskog jezika, u kojem ona glasi amphora.