amfora ili anfora

 

Piše se amfora.

Ta imenica, kojom se označava antička glinena posuda (za žito, vino, ulje i dr.), potiče od latinskog amphora.