amoralan ili nemoralan


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Pridev amoralan znači kome nedostaje sposobnost moralnog rasuđivanja.
Pridev nemoralan znači poročan, pokvaren.