anektirati ili aneksirati

 

Piše se anektirati.

Taj glagol preuzet je iz latinskog jezika, u kojem on glasi annectere.

Imenica je aneksija, od latinskog annexio.