anektirati ili aneksirati


Piše se anektirati.

Taj glagol preuzet je iz latinskog jezika, u kojem on glasi annectere.
Imenica je aneksija, od latinskog annexio.