anektirati ili aneksirati

 

Piše se anektirati.

Od latinskog annectere, što znači pripojiti, prisajediniti.

Imenica je aneksija (od latinskog annexio).