apriori ili a priori


Piše se apriori.

Izvorno (latinski) a priori. Dve reči u latinskom jeziku, ali se u srpskom piše sastavljeno.