apscisa ili apcisa

 

Piše se apscisa.

Od latinskog abscissa (linea), što znači otrgnuta (linija).

U latinskom se piše sa b, ali se u srpskom, nakon jednačenja suglasnika u prefiksu ab- (zvučno b ispred bezvučnog s prelazi u svoj bezvučni parnjak p), piše sa p.