apscisa ili apcisa


Piše se apscisa.

Ta imenica preuzeta je iz latinskog jezika, u kojem ona glasi abscissa (linea). U latinskom se piše sa b, ali se u srpskom, nakon jednačenja suglasnika u prefiksu ab- (zvučno b ispred bezvučnog s prelazi u svoj bezvučni parnjak p), piše sa p.