asfalt ili asvalt


Piše se asfalt.

Ta imenica preuzeta je iz grčkog jezika, u kojem ona glasi ásphaltos (grčko PH prenosi se kao f).
Isto tako, asfaltirati, asfaltni.