asfalt ili asvalt

 

Piše se asfalt.

Ta imenica preuzeta je iz grčkog jezika, u kojem ona glasi ásphaltos (grčko PH prenosi se kao f).

Isto tako, asfalter, asfaltirati, asfaltni.