avio-prevoznik ili avio prevoznik


Piše se avio-prevoznik.

Prefiksoid avio-, koji znači avionski, vazduhoplovni, piše se sa crticom: avio-gorivo, avio-karta, avio-kompanija, avio-mehaničar, avio-miting, avio-modelar, avio-saobraćaj, avio-transport itd.