baš ili upravo ili baš upravo


Pravilno je baš i upravo.

Baš i upravo su rečce za posebno isticanje i imaju isto značenje, tako da je izraz baš upravo pleonazam. Pravilno je reći samo baš ili samo upravo, ali ne i obe reči istovremeno: baš/upravo sad je došao.