belešci ili beleški


Piše se belešci.

Dativ i lokativ jednine od imenice beleška glase belešci. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena k u c ispred i).
Genitiv množine glasi beležaka (ne beleški).