bez računa i sa njim ili bez i sa računom

 

Piše se bez računa i sa njim.

Dva predloga mogu se pisati uz imenicu samo kada zahtevaju isti padež, a ako predlozi zahtevaju različite padeže, mora se upotrebiti i imenica i zamenica. Uz predloge bez i sa idu različiti padeži: uz predlog bez upotrebljava se genitiv, a uz predlog sa instrumental. Zbog toga, pravilan je samo izraz bez računa i sa njim.