bežičan ili bezžičan


Piše se bežičan.

U toj reči izvršene su dve glasovne promene. Prvo je jednačenjem suglasnika po mestu tvorbe od bezžičan dobijeno bežžičan (z ispred ž prelazi u ž). Zatim je došlo do gubljenja suglasnika ž (dva ista suglasnika svode se po pravilu na jedan), čime je dobijeno bežičan.