bio sam kod kuće ili bio sam kući

 

Piše se bio sam kod kuće.

Uz glagole mirovanja upotrebljava se genitiv: nije bio kod kuće, ona sedi kod kuće i sl.

Oblik kući je dativ i on se upotrebljava za oznaku cilja kretanja: idem kući, vratila se kući i sl.