brže-bolje ili brže bolje


Piše se brže-bolje.

Udvojeni prilozi (simetrične veze) pišu se sa crticom: danas-sutra, gore-dole, kad-tad, kako-tako, koliko-toliko, levo-desno, manje-više, napred-nazad, ovamo-onamo, ovde-onde, tamo-amo, zbrda-zdola itd.