cerada ili cirada


Pravilno je oboje, ali je bolje upotrebljavati imenicu cerada.

Oblik sa e bliži je originalu (venecijanski cerada, italijanski tela cerata).