cerada ili cirada

 

Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu cerada.

Oblik sa e bliži je originalu (venecijanski cerada, italijanski tela cerata).