cigara ili cigareta


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Cigara je napravljena od ručno uvijenih listova duvana sa dosta nikotina, pripremljenih za pušenje. Poznata je i pod nazivom tompus.
Cigareta je napravljena od isitnjenog duvana uvijenog u fini, kvalitetni papir, u obliku tankog valjka, sa filterom ili bez njega.