čijigod ili čiji god


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Rečca god piše se sastavljeno sa zamenicom čiji kad nije naglašena i kad pojačava neodređeno značenje, i tada znači nečiji: dodaj mi časkom čijigod telefon sa stola.
Odvojeno se piše kad ima sopstveni akcenat kod isticanja, i tada znači bilo čiji: čiji god telefon mi dodaš, biće dobar.