čijigod ili čiji god


Piše se i jedno i drugo.

Rečca god piše se spojeno sa zamenicom čiji kad nije naglašena i kad pojačava neodređeno značenje, i tada znači nečiji: dodaj mi časkom čijigod telefon sa stola.
Odvojeno se piše kad ima sopstveni akcenat kod isticanja, i tada znači bilo čiji: čiji god telefon mi dodaš, biće dobar.