čitanci ili čitanki

 

Piše se čitanci.

Dativ i lokativ od imenice čitanka glase čitanci. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena k u c ispred i).