crnji ili crniji


Piše se crnji.

Od prideva crn komparativ je crnji. Gradi se tako što se na osnovu prideva dodaje nastavak -ji, koji izaziva jotovanje prethodnog suglasnika.