crveneti ili crveniti


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Glagol crveneti znači postajati crven, dobijati crvenu boju.
Glagol crveniti znači činiti (nešto) crvenim, bojiti crvenom bojom.