crveneti ili crveniti


Piše se i jedno i drugo.

Glagol crveneti znači postajati crven, dobijati crvenu boju: obrazi su joj se crveneli od stida.
Glagol crveniti znači činiti (nešto) crvenim, bojiti crvenom bojom: rumenilom je crvenila obraze.