Dan de ili dan de

 

Piše se i jedno i drugo.

Velikim početnim slovom, Dan de, piše se kad se odnosi na dan planiran za otvaranje fronta u Normandiji (6. jun 1944).

Malim početnim slovom, dan de, piše se kad se upotrebljava u opštem značenju presudan dan, dan konačne odluke i sl.