Dan de ili dan de


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Velikim početnim slovom, Dan de, piše se kad se odnosi na dan planiran za otvaranje fronta u Normandiji (6. jun 1944).
Malim početnim slovom, dan de, piše se kad se upotrebljava u opštem značenju presudan dan, dan konačne odluke i sl.