dan ili dat


Pravilno je oboje.

Trpni pridev od glagola dati može se graditi i nastavkom -n (dan) i nastavkom -t (dat).
To važi i za njegove prefiksalne izvedenice: dodati (dodan i dodat), izdati (izdan i izdat), predati (predan i predat), prodati (prodan i prodat), zadati (zadan i zadat) i dr.