decenija ili dekada


Piše se i jedno i drugo.

Decenija (od latinskog decennium, prema decem ’deset’ i annus ’godina’) razdoblje je od deset godina, desetleće.
Dekada (od grčkog dekás ’grupa od deset’) jeste period od deset dana. Pogrešno se ponekad, pod uticajem engleskog (bukvalnim prevođenjem reči decade), upotrebljava umesto decenija.