decenija ili dekada

 

Piše se i jedno i drugo.

Decenija (od latinskog decennium, prema decem (deset) i annus (godina)) razdoblje je od deset godina, desetleće.

Dekada (od grčkog dekás – grupa od deset) jeste period od deset dana. Pogrešno se ponekad, pod uticajem engleskog (bukvalnim prevođenjem reči decade), upotrebljava umesto decenija.