deljenje ili delenje


Piše se deljenje.

Ta glagolska imenica izvedena je od glagola deliti. Kod glagolskih imenica izvedenih od glagola sa samoglasnikom i u osnovi prezenta obavezno je jotovanje.