došo ili doš’o

 

Piše se došô.

Oblici iz familijarnog (svakodnevnog) govora došo (= došao), išo (= išao), kazo (= kazao), ko (= kao), našo (= našao), reko (= rekao), stigo (= stigao) i sl. pišu se bez apostrofa, a sa znakom dužine (cirkumfleksom): došô, išô, kazô, , našô, rekô, stigô i sl.