došô ili doš’o


Piše se došô.

Oblici iz familijarnog govora došo, čito, išo, našo, poslo, reko, stigo i sl. (= došao, čitao, išao, našao, poslao, rekao, stigao) pišu se bez apostrofa, a sa znakom dužine (cirkumfleksom): došô, čitô, išô, našô itd.