Dž ili DŽ

 

Piše se i jedno i drugo.

Kada se samo prvo slovo u reči piše veliko, upotrebljava se oblik : Džejms, Džibuti, Džon itd.

Kada je cela reč napisana velikim slovima, upotrebljava se oblik : DŽEJMS, DŽIBUTI, DŽON itd.