El Salvador ili Salvador


Pravilno je oboje, ali je bolje Salvador.

Određeni član el ne čini deo imena u užem smislu. Naziv glavnog grada San Salvador.