elektrodistribucija ili elektro-distribucija


Piše se elektrodistribucija.

Elektro-, prvi deo složenica koji kazuje da je ono što znači osnovna reč u vezi sa elektricitetom, električnom energijom, piše se sastavljeno: elektroenergetika, elektrogenerator, elektroindustrija, elektromagnet, elektromaterijal, elektromotor, elektroprivreda, elektrostatika, elektrotehničar itd.