faliti ili hvaliti


Piše se i jedno i drugo.

Glagol faliti znači nedostajati, manjkati, ne biti na raspolaganju (npr. fali mi jedan zavrtanj) ili ne biti prisutan, biti odsutan, odsustvovati (npr. Ko fali na času?).
Glagol hvaliti znači pohvalno govoriti (o nekome/nečemu), isticati nečije vrline: svi ga hvale.