gluh ili gluv


Pravilno je oboje.

Podjednako dobri oblici, koji se ravnopravno upotrebljavaju.
Komparativ od prideva gluh glasi gluši, a superlativ najgluši.
Komparativ od prideva gluv glasi gluvlji, a superlativ najgluvlji.