gluh ili gluv

 

Pravilno je i jedno i drugo.

Oba oblika ravnopravno su u upotrebi.

Komparativ od prideva gluh je gluši, a superlativ najgluši.

Komparativ od prideva gluv je gluvlji, a superlativ najgluvlji.