hemisfera ili hemisvera


Piše se hemisfera.

Ta imenica preuzeta je iz grčkog jezika, u kojem ona glasi hēmisphaírion (grčko PH prenosi se kao f).