hvala velika ili hvala veliko

 

Piše se hvala velika.

Sa imenicom ženskog roda hvala slaže se pridev u ženskom rodu velika: hvala velika.

Pošto ne postoji prilog veliko, ne može se reći hvala (ti) veliko.