ikako ili i kako


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Prilog ikako, koji znači na ma koji način, bilo kako, piše se sastavljeno: dođite ako ikako možete.
Odvojeno se piše samo u doslovnom značenju: kada i kako posaditi cveće.