inadžija ili inatdžija


Piše se inadžija.

Ta imenica izvedena je od imenice inat dodavanjem sufiksa -džija (t se gubi po pravilu ispred ).