indicija ili indikacija


Piše se i jedno i drugo.

Indicija je nagoveštaj, znak, podatak na osnovu kojeg se izvodi pretpostavka, zaključuje o nečemu.
Indikacija je ukazivanje, pokazivanje, a u medicini označava simptom kod kojeg treba primeniti određeni lek.