indicija ili indikacija


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Indicija je nagoveštaj, znak, podatak na osnovu kojeg se izvodi pretpostavka, zaključuje o nečemu.
Indikacija je ukazivanje, pokazivanje, a u medicini označava simptom kod kojeg treba primeniti određeni lek.