indicija ili indikacija

 

Piše se i jedno i drugo.

Indicija je znak, podatak, nagoveštaj na osnovu kojeg se izvodi pretpostavka, zaključuje o nečemu (obično o krivičnom delu).

Indikacija je ukazivanje, pokazivanje, a u medicini označava simptom kod kojeg treba primeniti određeni lek.