iščistiti ili izčistiti


Piše se iščistiti.

U toj reči izvršene su dve glasovne promene. Prvo je jednačenjem suglasnika po zvučnosti od izčistiti dobijeno isčistiti (zvučno z ispred bezvučnog č prelazi u svoj bezvučni parnjak s). Zatim je došlo do jednačenja suglasnika po mestu tvorbe (s ispred č prelazi u š), čime je dobijeno iščistiti.