istočnonemački ili istočno-nemački


Piše se istočnonemački.

Prisvojni pridevi izvedeni od višečlanih geografskih imena nastavcima -ski, -ški, -čki pišu se sastavljeno: donjomilanovački, južnoamerički, novosadski, severnokorejski, zapadnoevropski itd.