jabuci ili jabuki


Piše se jabuci.

Dativ i lokativ od imenice jabuka glase jabuci. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena k u c ispred i).