jaja ili jajeta


Pravilno je oboje.

Deklinacija imenice jaje ima proširenje samo u jednini: gen. jajeta, dat.-lok. jajetu, instr. jajetom. Množina glasi jaja.
U jednini nisu pogrešni, mada su ređi, oblici jaje, jaja, jaju, jajem.