jaja ili jajeta

 

Piše se i jedno i drugo.

Dva jaja, tri jaja, četiri jaja, ali je bolje reći dva jajeta, tri jajeta, četiri jajeta.
Ali pet jaja (ne može pet jajeta), šest jaja (ne može šest jajeta), sedam jaja (ne može sedam jajeta) itd.