jaja ili jajeta

 

Pravilno je i jedno i drugo.

Deklinacija imenice jaje ima proširenje samo u jednini: genitiv jajeta, dativ-lokativ jajetu, instrumental jajetom. Množina glasi jaja.

U jednini nisu pogrešni, mada su ređi, oblici jaje, jaja, jaju, jajem.