Jovanki ili Jovanci


Piše se Jovanki.

To je slučaj odstupanja od sibilarizacije. U dativu i lokativu od ličnih imena ne vrši se ta glasovna promena: Anki, Branki, Danki, Zorki itd.
Prisvojni pridev je Jovankin.