Jovanki ili Jovanci

 

Piše se Jovanki.

To je slučaj odstupanja od sibilarizacije (u dativu i lokativu od ličnih imena ne vrši se ta glasovna promena).

Prisvojni pridev je Jovankin.